Neuro Balans | Melillo Method | Brain Body Balance

Introductie 

Bij Neuro Balans maken wij gebruik van de Melillo Method om neurobiologische ontwikkelingsstoornissen als ADHD, ADD, OCD, Autisme Spectrum Stoornissen, Dyslexie, Dyscalculie en andere leer- en gedragsproblemen te verbeteren en vaak helemaal verhelpen. De Melillo Method kan ook vaak gebruikt worden om depressie en angstklachten te behandelen.

Veel leer- en gedragsstoornissen zijn het gevolg van een disbalans in de ontwikkeling van de twee hersenhelften en kunnen verholpen of  aanzienlijk verminderd worden door gebruik te maken van de neuroplasticiteit, ofwel de mogelijkheid van de hersenen om zich aan te passen en veranderen. 

Als je leer- en gedragsstoornissen wilt behandelen is het belangrijk om goed te begrijpen hoe de hersenen normaal ontwikkelen en hoe het mogelijk is om de kwaliteit van hersenontwikkeling te meten aan de hand van motorische mijlpalen en functionele onderzoek van verschillende netwerken in de hersenen; zoals bijvoorbeeld balans, oogcoördinatie en hogere cognitieve functies.

Het Neuro Balans programma is erop gericht de twee hersenhelften in balans te brengen zodat ze goed met elkaar kunnen communiceren en hun maximale potentie bereiken.

Neuro Balans neemt uitgangspunt in de functionele ontwikkelingsneurologie en respecteert de normale hersenontwikkeling door een "bottom-up" benadering toe te passen in onderzoek en behandeling. Dit is in tegenstelling tot de traditionele "top-down" benadering die vaak frustraties geven omdat het bijvoorbeeld heel moeilijk is om te lezen als de netwerken in de linker hersenen, die daarvoor nodig zijn, nog niet volledig ontwikkeld zijn. Of het is moeilijk om sociaal gedrag te leren als de netwerken in de rechter hersenen die daar verantwoordelijk voor zijn onder ontwikkeld zijn.


- Autisme kan veranderen -

Begin 2016 veranderde mijn kijk op Autisme volledig toen ik voor het eerst Dr Robert Melillo hoorde vertellen wat Autisme eigenlijk is, namelijk een disbalans in de ontwikkeling van de twee hersenhelften. Autisme is een neurologische ontwikkelingsstoornis.

Lees meer »

- Dyslexie en de hersenen -

En onderontwikkeling van de linker hersenen wordt bij kinderen meestal eerst zichtbaar in de vorm van academische problemen. Zij hebben moeite met het leren van letters of cijfers, met het rekenen, spellen of lezen of met netjes schrijven. Dit zijn ook de kinderen die mogelijk een diagnose krijgen van dyslexie of dyscalculie.

Lees meer »